Metsätalousnumero


Avaa tiedosto
mati598

Pienkuormaimia (Bobcat-tyyppisiä liukuohjattavia sekä Avant-tyyppisiä liuku- ja runko-ohjattavia) käytetään yleisesti viherrakennustöissä, mutta myös pienemmissä maanrakennustöissä ja rakennuksilla/saneerauskohteissa. Ne ovat korvaamattomia apuvälineitä monessa työssä, kunhan samaan aikaan muistetaan kiinnittää huomiota työturvallisuuteen. Pienkuormaintyöskentelyn työturvallisuuteen vaikuttavat pienkuormain varusteineen, kuljettajan varustus ja hänen tietonsa, taitonsa ja asenteensa sekä työmaan erityispiirteet. Jos yhdessäkin näistä on puutteita, kasvaa tapaturman riski joko itselle tai ulkopuolisille.

4/2007 (598)


Avaa tiedosto

mati595

Pienkuormaimet ovat yleistyneet kovaa vauhtia maamme maatiloilla viimeisen kymmenen vuoden aikana. Suomalaisilla maatiloilla on tällä hetkellä pienkuormaimia vähintään 2 500 kappaletta ja määrä lisääntyy koko ajan. Pienkuormain on hankittu pääasiassa eläinten ruokintaan, mutta sillä tehdään myös muita maatilan töitä sekä tuotantorakennuksen sisällä että sen ulkopuolella. Runsas työlaitevalikoima mahdollistaakin mitä erilaisimpia käyttökohteita. Monelle pienkuormaimesta on tullut yksi maatilan tärkeimmistä työkoneista. Siksi sen turvalliseen käyttöön kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.

1/2007 (595)


Avaa tiedosto

Konetyön kustannukset ja tilastolliset urakointihinnat
 

Kyselyn mukaan yleisimpien maatalouden urakointitöiden taksat nousivat vuosina 2015-2016 noin prosentin verran vuodessa. Moni vastaaja oli pitänyt hinnat samana viime vuodet. Myös muille aloille tehtävien töiden taksat nousivat maltillisesti.

 

Työtehoseuran tutkimustiedotteita 4/2017 (12)


Lue koko tiedote

Mönkijällä turvallisesti
 

 

Mönkijöiden nopean yleistymisen myötä ovat tapaturmat ja jopa kuolemantapaukset niiden niin vapaa-ajankuin työkäytönkin yhteydessä lisääntyneet huolestuttavasti. Asiaan on suhtauduttava vakavasti myös maa-, metsä- ja porotaloudessa, joissa mönkijöitä työssään käyttävien määrät ovat kasvaneet ja kasvavat koko ajan.

Tapaturmissa saadut vammat ovat enimmäkseen seurausta mönkijöiden hallinnan menetyksistä – kaatumisista, törmäyksistä ja mönkijästä putoamisista – ja puutteellisesta suojautumisesta. Tapaturmien yleisimpiä syitä ovat usein liian suuri tilannenopeus, kokemattomuus, omien ajotaitojen yliarviointi, virheellinen ajoasento vaikeassa maastossa, päihtymys ja/ tai kypärän käytön puute. Myös virheellinen tai puutteellinen havainto ajoympäristöstä johtaa usein onnettomuuteen.

 

MMM, agrologi Markku Lätti, TTS

TTS tutkimuksen tiedote Luonnonvara-ala: maatalous 4/2009 (613


Lue koko julkaisu

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200