Vaatehuoltohuone on tila, jossa vaatteet ja muut kodin tekstiilit pestään, kuivataan ja jälkikäsitellään. Lisäksi siellä säilytetään liinavaatteita ja mahdollisesti ommellaan. Ihmisten elintavat ovat muuttuneet viime vuosikymmeninä, eivätkä aiempien tarpeiden perusteella suunnitellut vaatehuoltotilat toimi. Pyykkiä pestään – varsinkin lapsiperheissä – useita kertoja viikossa. Ongelmia tuottaa erityisesti pyykin kuivaus. Monissa asunnoissa pyykin pesu ja kuivaus sekä henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät toiminnot tehdään samassa tilassa, minkä vuoksi tilat ruuhkautuvat aamuisin ja iltaisin. Lisäksi pienessä tilassa kuivuva pyykki kostuu suihkussa käynnin vuoksi ja pitää siten jatkuvasti yllä korkeaa huoneilman kosteuspitoisuutta.

7/2006 (617)


Avaa tiedosto

tyohyv25

Tutkimuksessa selvitettiin maa- ja puutarhataloudessa työskentelevien henkilöiden työhyvinvointiin liittyviä trendejä alan rakennekehityksen valossa. Tulosten perusteella esitetään suosituksia toimenpiteistä työhyvinvoinnin edistämiseksi aikavälillä 2018–2025.

11/2017 (428)

 


Avaa tiedosto

tr32 1

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia ja mistä syistä johtuvia rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä tapaturmia sekä läheltä piti -tapaturmia maatiloilla sattuu pienkuormainten kanssa työskenneltäessä. Lisäksi selvitettiin muita terveysriskejä, pienkuormainten työnkäyttöä ja mahdollisia riskipaikkoja, -tilanteita ja -olosuhteita maatilan eri töissä. Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli lisätä viljelijöiden tietoisuutta pienkuormaintyöskentelyn riskeistä ja sitä kautta turvallisesta ja tehokkaasta pienkuormainten käytöstä.

32 (2007)


Avaa tiedosto

tj427
 

 

Oppaaseen on koottu keskeiset keinot tiellä liikkujille liikenneturvallisuuden edistämiseksi kohdattaessa liikenteessä hidas maatalousajoneuvo.

Maanviljelijöiden ja muiden tiellä liikkujien turvallisuuden parantamiseksi TTS Työtehoseurassa selvitettiin vuosina 2015–2016 Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ja Maatalouskoneiden tutkimussäätiön tuella hitaiden ajoneuvojen kanssa sattuneet onnettomuusja vaaratilanteet Suomen teillä ja kartoitettiin keinoja turvallisuuden parantamiseksi.

 

MML, Veli-Matti Tuure, TTS

TTS:n julkaisu 427 (2017)


Lue koko julkaisu

tj426
 

 

Oppaaseen on koottu keskeiset keinot hitaalla ajoneuvolla liikkuvalle liikenneturvallisuuden edistämiseksi.

Maanviljelijöiden ja muiden tiellä liikkujien turvallisuuden parantamiseksi TTS Työtehoseurassa selvitettiin vuosina 2015–2016 Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ja Maatalouskoneiden tutkimussäätiön tuella hitaiden ajoneuvojen kanssa sattuneet onnettomuusja vaaratilanteet Suomen teillä ja kartoitettiin keinoja turvallisuuden parantamiseksi.

 

MML, Veli-Matti Tuure, TTS

TTS:n julkaisu 426 (2017)


Lue koko julkaisu

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200