Lapinjärven kunnanvaltuusto teki vuonna 2008 päätöksen, jossa vuoteen 2015 mennessä kunnan omien kiinteistöjen lämmittämisessä käytetään 85 prosenttia uusiutuvaa energiaa ja vuoteen 2020 luovutaan kokonaan lämmitysöljyn käytöstä. Näillä muutoksilla haluttiin kasvattaa kunnan energiaomavaraisuutta sekä hallita ja alentaa kunnan energiakustannuksia.
Muita saavutettavia hyötyjä on myös kunnan imagon paraneminen, verotulojen jääminen paikkakunnalle, bioenergiaosaamisen kehittyminen ja palvelujen sekä työpaikkojen lisääntyminen. Mahdollisesti esimerkin voimalla pystytään myös kunnan alueella lisäämään yksityisen sektorin kiinnostusta siirtyä käyttämään uusiutuvaa energiaa.

9/2011 (754)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200