TTS:n tekemässä kokeessa selvitettiin Pentin Paja Oy:n uuden Naarva EF28 -hakkuulaitteen tuottavuus, hakkuun kustannukset sekä työjälki  ensiharvennusmännikössä. Yhdistetyssä aines- ja energiapuun hakkuussa tuottavuus oli 8,5 m3 käyttötunnissa, kun poistettavien puiden koko oli keskimäärin 79 dm3. Kun kaikki puut hakattiin energiapuuksi, oli tuottavuus 10,9 m3 käyttötunnissa 82 dm3:n rungon koolla. Hakkuukustannus oli 9,40–7,35 €/m3 hakkuumenetelmästä riippuen. Työjälki oli suositusten mukainen.

8/2011 (753)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200