Metsät kätkevät sisäänsä jälkiä aiempien sukupolvien elintavoista. Jos asuinpaikka hylätään, jää se luonnon armoille ja pikkuhiljaa metsä valtaa entisen pihapiirin, ladon, tien tai kellarin. Lähiseudun asukkailla ja naapureilla ei enää välttämättä ole perimätietoa entisistä asukkaista. Vanhimmat kulttuuriperintökohteet ovat lain suojaamia kiinteitä muinaismuistoja, joista huolehtii Museovirasto. Suuri osa metsien kulttuuriperinnöstä jää kuitenkin lain ulkopuolelle. Näitä, nimenomaan yksityismetsissä sijaitsevien kohteiden kartoitusta kokeiltiin Mäntsälän kunnassa.

6/2011 (751)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200