Vuoden 2010 lopussa Suomessa oli toiminnassa ainakin 490 lämpöyrittäjien hoitamaa lämpölaitosta. Laitosten lukumäärä lisääntyi edellisestä vuodesta 35 laitoksella eli kahdeksan prosenttia. Lämpöyrittäminen oli yleisintä Länsi Suomessa, jossa sijaitsi kaksi laitosta viidestä. Lämpöyrittäjien hoitamien laitosten yhteenlaskettu kiinteän polttoaineen (kpa) kattilateho kasvoi 34 megawattia eli 14 prosenttia. Kpa-kattilateho oli yhteensä 284 megawattia ja keskimäärin 0,58 megawattia. Vajaa kolmannes laitoksista oli aluelämpölaitoksia. Muut olivat kiinteistöjen lämpölaitoksia, joista 44 prosenttia lämmitti koulukiinteistöjä ja 30 prosenttia yksityisiä kiinteistöjä. Osakeyhtiöiden tai osuuskuntien hoitamia lämpölaitoksia oli 272. Yksittäiset yrittäjät tai useamman yrittäjän muodostamat yrittäjärenkaat vastasivat lämmöntuotannosta 210 laitoksessa.

5/2011 (750)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200