TTS selvitti tutkimuksessa Risutec L3A -hakkuulaitteella tehdyn raivauksen kannattavuutta energiapuun korjuun yhteydessä. Kokeet tehtiin kahdella kohteella, joista ensimmäinen oli koivu- ja toinen mäntyvaltainen. Ensimmäisellä kohteella tuottavuus menetelmällä, jossa raivaus tehtiin hakkuulaitteella energiapuun hakkuun yhteydessä, oli jopa parempi kuin menetelmässä, jossa metsuri oli tehnyt raivauksen etukäteen. Mäntyvaltaisella kohteella energiapuun hakkuu oli tuottavuudeltaan parempi menetelmässä, jossa metsuri teki ennakkoraivauksen. Kun energiapuun hakkuun kustannuksiin lisättiin ennakkoraivauksen kustannus, olivat kokonaisyksikkökustannukset menetelmien välillä tälläkin kohteella lähellä toisiaan. Tulosten perusteella on todennäköistä, että tietyissä kohteissa raivaus energiapuun hakkuun yhteydessä on tutkitulla laitteella jo kannattavaa.

4/2011 (749)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200