Metsäpalveluyritysten palveluiden käyttöön on kasvavaa kiinnostusta kaikissa metsänomistajaryhmissä. Yksityismetsissä omatoimista työtä korvataan jatkossa ostopalveluin, ja metsäpalveluyritysten osuus töiden toteutuksessa kasvaa selvästi nykyisestä. Merkittävä osa metsäpalveluyritysten kasvusta syntyy siitä, että metsänhoitoyhdistykset aikovat tulevaisuudessa ulkoistaa omaa palvelutuotantoaan. Myös kuntien, seurakuntien ja yhteismetsien metsissä omaa palvelutuotantoa korvataan jatkossa ostopalveluin. Metsäpalveluyritysten yrityskohtaisissa kehityshankkeissa keskeisimmäksi teemaksi nousi kannattava kasvu.

7/2010 (743)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200