Suomessa toimii nykyään noin 500 koneyrittäjää, jotka tarjoavat palveluita esimerkiksi metsäenergian korjuussa, puupolttoaineiden ja puuenergian asiakastoimituksissa sekä hakkeen tuotannossa. Koneyrittäjien kiinnostus metsäenergia-alan liiketoimintaan perustuu odotuksiin bioenergian kulutuksen kasvusta, jota nykyinen ympäristö- ja ilmastopolitiikka vahvistaa. Puun energiakäytön lisäämismahdollisuudet ovat suurimmat yhdyskuntien energiantuotannossa. Toimiva energiantuotanto edellyttää kehittymiskykyistä metsäenergiayrittäjyyttä.

8/2010 (744)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200