Markkinoilla on pellettilämmityslaitteita, joissa pellettipoltin ja kattila on jo tehtaalla yhdistetty toimivaksi kokonaisuudeksi. Tämä helpottaa laitteiston asennusta ja käyttöä. Kuitenkin pellettipolttimia myydään myös irrallisina asennettavaksi jo olemassa oleviin keskuslämmityskattiloihin. Tällöin asennus on usein hankalampaa ja kattilan sopivuus ei välttämättä ole paras mahdollinen. TTS tutkimus selvitti kattilan merkitystä pellettipolttimen toimintaan. Kokeet tehtiin Nurmijärven Rajamäellä sijaitsevalla lämpökoeasemalla.

6/2010 (742)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200