TTS:n tutkimuksessa tarkasteltiin kahden yleisimmän kannonnostomenetelmän eli kantoharaan ja kantoharvesteriin perustuvan tekniikan kustannustehokkuutta. Kuusen kannonnostotyön tuottavuus oli keskimäärin kantoharalla 12,7 m3/tehotunti kantoharvesterilla ja 12,0 m3/ tehotunti. Tuottavuuteen vaikuttavat tekijät huomioon ottaen menetelmien tuottavuudessa ei voitu todeta olevan eroa. Maanmuokkaus kannonnoston yhteydessä alensi tuottavuutta 1,9–3,1 m3/tehotunti. Vaikka kantoharan hankintahinta on kantoharvesteria huomattavasti alhaisempi, nosti kantoharan peruskoneen suurempi polttoaineenkulutus käyttötuntikustannuksen kantoharvesteria suuremmaksi.

2/2010 (738)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200