2000-luvulla sekä puunkorjuuyritysten että puunkuljetusyritysten mahdollisuudet kasvaa ovat olleet entistä monipuolisemmat. Tilanne johtuu suurten metsäyhtiöiden päätöksestä keskittää palveluiden ostoa yhä pienemmälle joukolle tarjoamalla heille yhä suurempia ja monipuolisempia kokonaisuuksia. Kasvupäätöksen edessä yrittäjä joutuu miettimään yritystoimintaansa ja sen tulevaisuutta perusteellisesti. Kasvua ei kannata toteuttaa ilman strategisia tavoitteita ja kasvutavan suunnittelua. Tutkimuksessa selvisi, että yrittäjän rooli korostuu kasvussa.

4/2010 (740)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200