EU- ja kansallisen tason tavoitteet energia- ja ilmastoasioissa ovat vaikuttaneet voimakkaasti metsähakkeen käyttöön ja sen tutkimus- ja kehitystoimintaan Suomessa. Metka-tutkimushanke ja sen tuloksia käytäntöön vienyt Metka-koulutushanke ovat omalta osaltaan tukeneet metsäenergian käytön lisääntymistä eteläisessä Suomessa.

Koulutushankkeen päättyessä vuoden 2014 lopussa metsäenergian kilpailutilanne näyttäytyy haastavana, mutta monet alueelliset ja valtakunnalliset investoinnit ja investointisuunnitelmat luovat uskoa alan tulevaisuuteen. Energiapuun hankinta kehittyy yhä vauhdilla ja uusille alan tutkimuksille ja niiden tulosten käytäntöön viennille on edelleen tarvetta. Metka-koulutushankkeen päätyttyä hankkeen aikana tuotettu koulutusmateriaali avataan vapaasti kaikkien hyödynnettäväksi

7/2014 (778)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200