Vuoden 2009 lopussa Suomessa oli toiminnassa ainakin 455 lämpöyrittäjien hoitamaa lämpölaitosta. Laitosten lukumäärä lisääntyi edellisestä vuodesta 32 laitoksella eli kahdeksan prosenttia. Lämpöyrittäminen oli yleisintä Länsi-Suomessa, jossa sijaitsi kaksi laitosta viidestä. Lämpöyrittäjien hoitamien laitosten yhteenlaskettu kiinteän polttoaineen (kpa) kattilateho kasvoi 10 prosenttia 250 megawattiin. Keskimääräinen kattilateho oli 0,55 megawattia. Aluelämpölaitosten osuus laitoksista oli 29 prosenttia. Muut olivat kiinteistölämpökeskuksia, joista vajaa puolet lämmitti koulukiinteistöjä ja runsas neljäsosa yksityisiä kiinteistöjä. Osakeyhtiöiden tai osuuskuntien hoitamia lämpölaitoksia oli 244. Yksittäiset yrittäjät tai useamman yrittäjän muodostamat yrittäjärenkaat vastasivat lämmöntuotannosta 203 laitoksessa.

5/2010 (741)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200