Vuoden 2013 lopussa Suomessa toimi 533 lämpöyrittäjien hoitamaa lämpölaitosta. Niiden käyttämä vuotuinen metsähakkeen määrä oli noin 1,34 miljoonaa irtokuutiometriä. Tämän lisäksi lämpöyritykset käyttivät muita puupolttoaineita yhteensä noin 0,2 miljoonaa irtokuutiometriä. Näiden yritysten lämpöliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 50–70 miljoonaa euroa ja kokonaisliikevaihto noin 110–130 miljoonaa euroa. Yritysten työllistämisvaikutus oli 600–700 henkilöä.

6/2014 (777)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200