Työllistyvyys on keskeinen korkea-asteen koulutuksen tavoite. Sillä tarkoitetaan yksilön kykyjä, tietoja ja taitoja, joiden avulla hän löytää töitä, pysyy töissä ja etenee työuralla. Koulutuksen tuloksellisuutta arvioidaan sen mukaan, miten hyvin koulutuksesta valmistuneet työllistyvät, mutta olisi tarpeen laajentaa tätä tarkastelua myös siihen, miten hyvin tutkinnon suorittaneet sijoittuvat koulutusta vastaavaan työhön tai edellyttääkö työllistyminen lisäkoulutuksen hankkimista. Metsäalan korkeakoulutuksen oppimistulokset ja työelämä -hankkeessa toteutettiin kyselytutkimus vuosina 2000–2008 metsätalousinsinöörin sekä maatalous- ja metsätieteiden maisteritutkinnon suorittaneille. Kyselytutkimuksen lisäksi hankkeessa tehtiin haastatteluja.

4/2014 (775)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200