Stora Enso Metsän ja Itä-Suomen yliopiston tekemän
tutkimuksen mukaan yhteismetsät myyvät
puuta hyvin säännöllisesti: yhteismetsistä 70 prosenttia
oli tehnyt kerran tai useammin puukauppoja
vuodessa 2000-luvulla.
Runsaasti puuta tilikaudella 2012 myyneet
yhteismetsät olivat valtaosin hoitokuntavetoisia,
pinta-alaltaan keskimääräistä isompia sekä
vanhempia, ja useasti myös asutus-, lisämaa- ja
isojakoyhteismetsiä. Vastaavasti vähän puuta
myyneet yhteismetsät olivat useimmiten toimitsijavetoisia,
kooltaan keskimääräistä pienempiä
ja nuorempia yhteismetsiä ja suvun yhteismetsiä.
Tehdyn tutkimuksen pohjalta voidaan arvioida,
että yhteismetsät myivät yhteensä lähes 900 000 m3
puuta tilikaudella 2012.

3/2014 (774)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200