Metsäalalla on edelleen menossa mittava rakennemuutos,
joka koskee alan kaikkia toimijoita. Metsäsektorin
toimintaa on uudistettu ja tehostettu.
Painopaperimarkkinoiden kiristynyt ylituotanto
Euroopassa on heikentänyt metsäteollisuutemme
kilpailukykyä. Tuotanto Suomessa on jouduttu
sopeuttamaan muuttuneeseen tilanteeseen ja
investoinnit tehdään lähelle kasvavia markkinoita.
Toiminta globaalissa ympäristössä ja monikansallisissa
yhtiöissä sekä uudet tuotantosuunnat ovat
vaatineet uudenlaista osaamista alan toimihenkilöiltä.
Metsäalan korkeakoulutettujen on kyettävä
päivittäisessä työssään yhdistämään paikallisuus ja
globaalius. Yleisimmin maatalous- ja metsätieteiden
maisteritutkinnon suorittaneet työskentelevät
tutkimus- ja kehittämistehtävissä tai muissa asiantuntijatöissä,
mutta metsänhoitajien yhä enenevä
työllistyminen metsäalan ulkopuolelle on nähtävissä
(Turunen 2002, Kilpeläinen ja Rieppo 2013).
Metsäalan substanssiosaaminen nyt ja kehitys vuoteen
2020 -hankkeessa selvitettiin metsänhoitajien
nykytyössä vaadittava osaaminen ja koulutuksen
vaikuttavuus sekä alan substanssin kehittyminen
vuoteen 2020. Tutkimukseen vastanneista metsänhoitajista
65 % oli tyytyväisiä opintoihin työuransa
kannalta. Arvioitaessa työelämän tarpeiden ja
metsänhoitajaopintojen vastaavuutta kuitenkin
ainoastaan 41 % vastaajista koki niiden vastanneen
työtään paljon, erittäin paljon tai täysin.

1/2014 (772)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200