Uusi puutavaran mittauslaki astui voimaan heinäkuun
alussa vuonna 2013. Suurin uudistuksen
myötä tapahtunut muutos oli energiapuun mittauksen
sisällyttäminen lain soveltamisalaan. Lain ja
sen alempiasteisten säädösten vaihtumisen myötä
tapahtui muutoksia myös muun muassa mittausosapuolten
oikeusturvassa, sopimuskäytännöissä
ja mittauksen tarkkuusvaatimuksissa.

2/2014 (773)


Avaa tiedosto

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200