Ecohousing-projektin yhtenä tavoitteena oli kerätä
kokemusperäistä ja tutkimustietoa erilaisten uusiutuvaa
energiaa käyttävien lämmityskattiloiden
ja tulisijojen ominaisuuksista Suomessa, Virossa
ja Latviassa. Projektipartnerit testasivat laboratorioissaan
erilaisia uusiutuvaa energiaa käyttäviä
polttoaineita ja kattiloita sekä aurinkoenergiaa
käyttäviä lämmitysjärjestelmiä.
Tässä tiedotteessa tutustutaan omakotitaloihin soveltuvien
lämmityslaitteiden testeihin, joita tehtiin
hankkeen aikana TTS - Työtehoseurassa. Kokeissa
käytettiin suomalaista ja latvialaista pellettiä,
puubrikettejä ja pilkkeitä ja niitä testattiin Jämän
Biotriplex -kaksoispesäkattilassa, Herzin-pellettikattilassa
ja Ravellin-pellettikamiinassa. Testeissä
tutkittavilla laitteilla ei havaittu merkittäviä eroja
eri pellettilaatujen välillä. Aurinkopaneelien todettiin
soveltuvan hyvin pellettilämmityksen rinnalla
käyttöveden lämmitykseen.

10/2013 (771)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200