Metsäkoneyritysten tuloskehitys on viime vuosina
ollut heikkoa. Koneyrittäjien liiton selvitysten
mukaan koneyritysten keskimääräinen nettotulos
on ollut alle kaksi prosenttia liikevaihdosta. Yritysten
tulevaisuuden kannalta kestävänä tasona
voidaan pitää noin viiden prosentin nettotulosta.
Yhtenä tärkeimmistä syistä kehnoon tulokseen pidetään
alan kustannustason huomattavaa nousua
verrattuna puunkorjuun taksojen kehitykseen.
Yrityksen tuloskuntoa voidaan kohentaa kehittämällä
suorituksen johtamista. Johtamisen
apuvälineeksi ollaan Työtehoseurassa kehittämässä
Metsäkoneyrityksen vuosikello -työkalua, jolla
helpotetaan yrityksen suorituskyvyn mittaamista
ja johtamista.

9/2013 (770)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200