Metsätalous ja puunhankinta elävät voimakasta
murroskautta. Metsäteollisuuden uudet tuotantosuunnat
muuttuvassa toimintaympäristössä
vaativat uutta osaamista niin alkutuotantoketjussa
kuin laitospäässä. Myös globalisaatio ja sen
myötä toiminta kansainvälisissä yhtiöissä asettaa
uusia vaatimuksia kaikille toimijoille. Metsäalan
substanssiosaaminen nyt ja kehitys vuoteen 2020
-hankkeessa selvitettiin metsätalousinsinöörien
nykytyössä vaadittava osaaminen ja koulutuksen
vaikuttavuus sekä alan substanssin kehittyminen
vuoteen 2020.
Ammattikorkeakoulujen metsätalousinsinöörikoulutukseen
vastaajat olivat varsin tyytyväisiä.
Suorittamiaan opintoja työuran kannalta piti 68 %
vastaajista hyvinä ja 70 % koki niiden vastaavaan
työtään täysin tai paljon. Tuloksissa oli kuitenkin
huomattavia oppilaitoskohtaisia eroja.

9/2013 (769)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200