Lämpöyritysten kannattavuus on parantunut vuodesta 2010 vuoteen 2012 kaikilla vakavaraisuuden, maksuvalmiuden ja kannattavuuden tunnusluvuilla mitaten. Myös yritysten liikevaihto on kasvanut. Työtehoseuran tutkimuksessa mukana olleiden yritysten liikevaihdon mediaani kasvoi vuosien 2010–2012 välillä peräti 54 prosenttia. Kannattavuus parani nettotuloksella mitaten 2,5 prosentista 7,5 prosenttiin ja sijoitetun pääoman tuotto viidestä kymmeneen prosenttiin. Myös yritysten vakavaraisuus parani, ollen kuitenkin edelleen vain tyydyttävällä tasolla. Omavaraisuusaste kasvoi yhdeksästä prosentista 24 prosenttiin.

6/2013 (767)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200