Metsäalan koneyritysten mediaani nettotulos oli 1,7 prosenttia vuonna 2012 Koneyrittäjien liiton tekemän tuloskyselyn mukaan. Vuonna 2011 vastaava nettotulos oli 1,6 prosenttia. Puunkorjuupalveluiden kysyntä oli vuonna 2012 keskimääräisellä tasolla. Kustannusten nousuvauhti taittui maltillisemmaksi loppuvuonna 2012. Kausiluonteisuus oli merkittävin tuloskehitystä vaikeuttava tekijä.

5/2013 (766)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200