Lämpöyrittäjyys on pienyritystoimintaa, jossa myytävä tuote on lämpö. Lämmöntuotanto ja lämmön jakelu tapahtuvat joko suoraan toimitettuna asiakkaan kiinteistöön tai aluelämpöverkon välityksellä. Alkuaikoina sopimusosapuolina lämpöliiketoiminnassa toimivat kunta sekä kiinteistöjen omistajat tai haltijat ja lämpöpalvelusta vastaavat yrittäjät tai osuuskunnat. Kunnat ja kiinteistöjen omistajat vastasivat tuolloin itse laitoksen investoinnista ja lämpöyrittäjä vastasi polttoaineesta, laitoshuollosta sekä lämmön myynnistä asiakkaalle. Nykyään entistä useampi yrittäjä vastaa myös laitosinvestoinneista ja myy sitten lämmön asiakkaalle. Vuoden 2012 lopussa Suomessa oli toiminnassa ainakin 527 lämpöyrittäjien hoitamaa lämpölaitosta. Laitosten lukumäärä on lisääntynyt vuosittain muutamalla kymmenellä.

4/2013 (765)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200