TTS tutki kesällä 2012 MenSe RT-25 -raivauslisälaitetta kahdella energiaharvennuskohteella Luumäellä. Kokeissa lisälaitteella hakkuun yhteydessä tehtyä harvennusta verrattiin metsurin tekemään ennakkoraivaukseen. Huomio keskitettiin näkemäraivauksen tutkimiseen, mutta myös totaaliraivausta ja raivaamattoman kohteen hakkuuta kokeiltiin.
Tutkimustulosten mukaan raivauslisälaitteella tehty näkemäraivaus on metsurin tekemää edullisempi, kun raivauksessa poistuvia alikasvospuita on vähemmän kuin 11 000 runkoa hehtaarilla.

2/2013 (763)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200