Maaseudun piensaha- ja puutuoteteollisuuden kokonaisvaltaisen liiketoimintaosaamiseen keskittyvän koulutushankkeen tarkoituksena oli kannustaa yrittäjiä kehittämään heidän omaa yritystoimintaansa. Laaja-alaisen koulutustoiminnan avulla yrittäjiä kannustettiin tekemään investointeja, joiden avulla heidän yrityksiensä toiminnanedellytykset kehittyisivät ja mahdollistaisivat kannattavan yritystoiminnan myös tulevaisuudessa.
Pisa-hankkeessa yrittäjille järjestettiin valinnaisia koulutuksia laajasti ympäri Suomea sekä kolme koulutusmatkaa. Kaikkiaan hankkeen aikana järjestettiin yhteensä 82 koulutusta. Koulutusmatkat suuntautuivat Skotlantiin, Latviaan, Sloveniaan ja Ahvenanmaalle. Nelivuotisen toimintajakson aikana Pisa-toimintaan osallistui 450 koulutettavaa henkilöä. Syksyllä 2012 Mikkelin Ammattikorkeakoulu selvitti kurssien vaikutusta yrittäjien tekemiin investointeihin ja yritysten toiminnan kehittämiseen.

7/2012 (761)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200