Puun alkuperää koskevan tiedon merkitys puutuotteiden markkinoinnissa koti- ja vientimarkkinoilla kasvaa edelleen. Suomessa ei pienyrityksille kuitenkaan ole ollut tarjolla kustannuksiltaan realistisia käytäntöjä puun alkuperän seurannan (chain of custody, CoC) sertifi kaatin hankkimiseksi ja ylläpitämiseksi.
TTS:n hankkeessa määriteltiin puun alkuperän seurannan ryhmäsertifi oinnin toimintamalli ja käytännöt sekä toteutettiin käytännössä ryhmäsertifi ointiprosessi yhteistyössä Sahayrittäjät ry:n ja sen jäsenyrityksistä koostuvan ryhmän kanssa. Sertifi ointiyritys DNV Certifi cation Oy/Ab totesi mallin ja käytännöt vaatimustenmukaisiksi ja myönsi Sahayrittäjät ry:lle Suomen ensimmäisen puun alkuperän seurannan ryhmäsertifi kaatin.

6/2012 (760)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200