Metsätyö, -energia ja yrittäjyys

Lämpöyrittäjyystoiminta vuonna 2015
 

Lämpöyrittäjien lämmittämien kohteiden määrä on kasvanut yli kuuden sadan ja yritysten kannattavuus on pysynyt hyvällä tasolla. Merkittäviä tuotannon kasvuodotuksia on kuitenkin vain harvalla yrittäjällä.

Työtehoseuran tutkimustiedotteita 8/2016 (8)


Lue koko tiedote

Lämpöyrittäjätoiminta vuonna 2014

Vuoden 2014 lopussa Suomessa toimi 541 lämpöyrittäjien hoitamaa lämpölaitosta. Niiden käyttämä vuotuinen metsähakkeen määrä oli noin 1,39 miljoonaa irtokuutiometriä. Tämän lisäksi lämpöyritykset käyttivät muita puupolttoaineita yhteensä noin 0,2 miljoonaa irtokuutiometriä. Näiden yritysten lämpöliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 50–70 miljoonaa euroa ja kokonaisliikevaihto noin 110–130 miljoonaa euroa. Yritysten työllistämisvaikutus oli 600–700 henkilöä.

 

Työtehoseuran tutkimustiedotteita 1/2016 (1)


Avaa tiedosto

 

Metsänhoitoa on tehty jo pitkään vakiintunein työmenetelmin. Metsuri ja raivaus- tai moottorisaha on muodostanut metsänhoidon tärkeän kulmakiven. Menneiden vuosikymmenien metsänhoito on kuvastanut aina sen hetkistä aikaa ja teknistä kehitystä. On kulunut jo vuosikymmeniä siitä, kun hevonen oli keskeinen eri metsätöissä. Maataloustraktoria on käytetty metsätöissä jo pitkään, mutta tätä pienempää, kevyempää ja ketterämpää konekalustoa ei ole hyödynnetty metsänhoidossa tai sen tunnettuus on ollut heikkoa.

Seuraavassa selvitetään kevyiden koneiden tyyppejä, niiden metsäkäyttöä ja lisälaitteita sekä tarkastellaan eri konetyyppien käytettävyyttä ja tuottavuutta aiempien tutkimusten valossa.

9/2014 (780)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200