Suunnitellessaan tilansa maidontuotannon laajentamista tuottajan on punnittava, millaiset edellytykset tilalla on tähän toisaalta olemassa olevaa tuotantorakennusta hyödyntämällä tai vaihtoehtoisesti uudisrakentamalla. Maidontuotantoa voimakkaasti laajennettaessa myös työmäärä yleensä lisääntyy selvästi. Haasteena on työmäärän pitäminen kohtuullisena käytettäviin työvoimaresursseihin nähden. Tyypillisesti lypsykarjatilalla lehmät, hiehot ja muu nuorkarja ovat samassa tuotantorakennuksessa. Hiehoille on oltava omat makuuparret, erillinen ruokinta ja niiden hoito vaatii työtä. Hiehojen kasvatuksen työmäärää ei lypsykarjatiloilla useinkaan oteta erikseen huomioon, vaan hiehojen kasvatuksen oletetaan tapahtuvan muun toiminnan ohessa. Yleistä on myös, että tuotantorakennukseen kohdistuvia hiehonkasvatuksen toiminnallisia vaatimuksia ja kannattavuutta ei ole juuri otettu huomioon. Hiehonkasvatukseen erikoistuneella tilalla taas kaikki toiminnot ja työ on suunniteltu hiehojen kasvatuksen näkökulmasta.

1/2012 (636)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200