Työsuojelun tavoitteena on henkilön fyysisen ja henkisen terveyden sekä työolojen turvallisuuden ylläpitäminen ja edistäminen. Työsuojeluinterventioilla pyritään tukemaan tämän tavoitteen saavuttamista. Tässä tutkimuksessa keskityttiin tunnistamaan tekijöitä, jotka estävät ja hidastavat työturvallisuuden kehittymistä ja huomioon ottamista – sekä toisaalta katalyyttejä, jotka edistävät turvallisten toimintatapojen ja ratkaisujen yleistymistä ja käyttöönottoa maatiloilla.

1/2010 (620)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200