Maatalousyrityksen johtamiseen liittyy rutiininomaisten tuotantotöiden lisäksi lukuisia tietyin väliajoin tai epäsäännöllisesti toistuvia tehtäviä, tapahtumia ja määräpäiviä. Tuotantotöiden lisäksi myös näiden harvemmin toistuvien töiden hallinta ja järkevä organisointi vaikuttavat yrityksen taloudelliseen tulokseen sekä yrittäjän työtaakkaan ja jaksamiseen.
Tässä tiedotteessa käydään läpi maatilan johtamiseen liittyviä haasteita ja esitellään TTS:ssa kehitetty apuväline maatilan arjen hallintaan: Maatalousyrittäjän vuosikello. Vuosikellon avulla maatalousyrittäjä kykenee ennakoimaan ja varaamaan aikaa vuosittain toistuviin töihin. Vuosikellon avulla voidaan myös arvioida ja dokumentoida tehtyjä päätöksiä sekä niiden seurauksia opiksi tuleville vuosille.

6/2011 (633)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200