Kerroslattiatuotannossa yksikkökoko on yleensä moninkertainen yksitasoisiin lattiakanaloihin verrattuna. Suuremmissa yksiköissä on mahdollista koneellistaa keskeisin päivittäinen työ, munien pakkaaminen, jolloin samalla työmäärällä voidaan hoitaa enemmän kanoja. Haasteet ovat pitkälti samoja kuin yksitasoisissa lattiakanaloissa, kanojen opettaminen laitteistoon ja lattiamuninnan hallinta. Nämä olivat tuotantomuodon haittapuolena useimmiten pidetyt piirteet Kerroslattiakanalassako tulevaisuus -hankkeessa tehtyyn selvitykseen osallistuneilla tiloilla. Lattiamuninta oli useimmilla silti varsin hyvällä tasolla. Tilojen mainitsemia positiivisia havaintoja olivat mm. munien hyvä laatu, lattiamunien vähäinen määrä ja työn helpottuminen. Toisaalta pehkua poistettiin lattialta tuotantokaudella pääosin lapiotyönä, mikä on fyysisesti kuormittavaa ja altistaa selkävaivoille. Yhdellä tilalla työssä käytettiin työnnettävää lumilinkoa.

7/2011 (634)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200