Urakointihinnat ovat kyselyn perusteella nousseet kahden vuoden takaisesta keskimäärin 5–10 %. Taksojen suuri hajonta ja vastaajien vaihtuvuus aiheuttavat joidenkin töiden keskihinnoissa muutoksia, jotka eivät välttämättä kuvaa yleistä kehitystä. Hintojen vaihtelu on hyvä pitää mielessä, kun arvioi ja laskee omaa urakointiveloitustaan. Tilasto antaa suuntaa markkinoiden hintatasosta, mutta työn hinnoittelun tulee perustua omiin tavoitteisiin
ja lähtökohtiin.
Kustannuslaskenta on hinnoittelun pohja. Tässä tiedotteessa on esitellään yleisiä konekustannuslaskennan periaatteita. Urakointimäärä ja koneiden käyttöaste ovat ratkaisevia urakointihinnan muodostamiselle, sillä useimmiten pääomakuluista aiheutuu suuri osa kustannuksista. Konekapasiteetin hyödyntäminen tehokkaasti edellyttää hyvää työn organisointia ja oman työketjun tarkastelua varsinaisen tuottavan työn ja erilaisiin tukitöihin kuluvan ajan osalta.

4/2011 (631)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200