Maatalousyrittäjät tekevät vielä tänäkin päivänä itse merkittävän osan maatilan koneiden ja laitteiden huolto- ja korjaustöistä. Jotta nämä työt pystyttäisiin tekemään mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisesti, on huolto- ja korjaustöissä käytettävät tilat ja välineet oltava asianmukaiset ja turvalliset ja maatalousyrittäjällä oltava riittävä ammattitaito sekä riittävästi aikaa näiden töiden tekemiseen. Huolto- ja korjaustilan toiminnallisuuteen, olosuhteisiin ja tarpeenmukaiseen varustukseen on syytä kiinnittää erityishuomiota, koska maataloudessa sattuu tapaturmia eniten juuri huolto-, korjaus- ja asennustöissä.

1/2011 (628)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200