Mönkijällä turvallisesti
 

 

Mönkijöiden nopean yleistymisen myötä ovat tapaturmat ja jopa kuolemantapaukset niiden niin vapaa-ajankuin työkäytönkin yhteydessä lisääntyneet huolestuttavasti. Asiaan on suhtauduttava vakavasti myös maa-, metsä- ja porotaloudessa, joissa mönkijöitä työssään käyttävien määrät ovat kasvaneet ja kasvavat koko ajan.

Tapaturmissa saadut vammat ovat enimmäkseen seurausta mönkijöiden hallinnan menetyksistä – kaatumisista, törmäyksistä ja mönkijästä putoamisista – ja puutteellisesta suojautumisesta. Tapaturmien yleisimpiä syitä ovat usein liian suuri tilannenopeus, kokemattomuus, omien ajotaitojen yliarviointi, virheellinen ajoasento vaikeassa maastossa, päihtymys ja/ tai kypärän käytön puute. Myös virheellinen tai puutteellinen havainto ajoympäristöstä johtaa usein onnettomuuteen.

 

MMM, agrologi Markku Lätti, TTS

TTS tutkimuksen tiedote Luonnonvara-ala: maatalous 4/2009 (613


Lue koko julkaisu

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200