Maatalousyrittäjien tuki- ja liikuntaelimistön terveyttä edistävät ja uhkaavat tekijät
 

Vuosittain noin 500 maatalousyrittäjää joutuu työkyvyttömyyseläkkeelle. Vakavat ja toistuvat tuki- ja liikuntaelinvammat työuran aikana lisäävät työkyvyttömyyseläkkeen riskiä. Tämä riski on erityisen suuri kuormittavissa työolosuhteissa työskentelevillä maidontuottajilla. Lypsy- ja lihakarjatiloilla tuotannon laajentaminen sekä työympäristön ja -menetelmien kehittäminen karjanhoitotöissä suojaavat tuki- ja liikuntaelimistön terveyttä.

Normaalipainoisuus, mahdollisuus irrottautua työstä lomille ja riittävä unensaanti suojaavat tuki- ja liikuntaelimistön terveyttä tuotantosuunnasta riippumatta. Maatalousyrittäjä on itse terveytensä avaintekijä, mutta tukea kannattaa kuitenkin pyytää esimerkiksi maatalousyrittäjien työterveyshuollosta. Tuki- ja liikuntaelimistön terveyden edistäminen on keskeinen keino maatalousyrittäjien työurien vahvistamisessa ja pidentämisessä.

 

Työtehoseuran tutkimustiedotteita 7/2016 (7)


Lue koko tiedote

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200