meti662

Enemmistössä maatalousalan opetusta antavista oppilaitoksista maatalousteknologiaa voi opiskella joko omista kursseistaan rakentuvana itsenäisenä koulutusalana tai alan opinnot sisältyvät omina kursseinaan maatalousalan opintoihin. Maatalousteknologinen tieto koetaan tärkeänä oppilaitosten tarjoamassa maatalousalan koulutuksessa ja muun muassa maataloustyön tuottavuuden kehittämisessä. Maatalousteknologisen tutkimuksen ja opetuksen koetaan pysyneen melko hyvin ajan tasalla maatalouden rakennekehityksen kanssa, mutta erityisesti koti- ja ulkomaista yhteistyötä tulisi lisätä koko toimialalla.

 

4/2015 (662)


Avaa tiedosto

 

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200