Laajentuvien karjatilojen karkearehun tuotantoon ei aina ole saatavissa peltoa lähialueilta. Tämä merkitsee pidempiä välimatkoja ja kasvaneitasiirtymä- ja kuljetusaikoja. Kasvanut viljelyala merkitsee myös suoraa työmäärän kasvua. Lisäksi sääolosuhteiden puolesta korjuuseen sopiva aika asettaa haasteita laadukkaan säilörehun tuotannolle. Kahden robotin kokoluokan lypsykarjatilalla säilörehun niittokertainen korjuuaika voi suotuisissa olosuhteissa vaihdella yhdellä koneketjulla 2–3 päivästä lähes kahteen viikkoon riippuen korjuuketjusta, ajonopeuksista, välimatkoista ja työvoiman määrästä. Työmäärän hallinta, töiden organisointi ja korjuulogistiikka ovatkin kehittyvien maatilojen suuria haasteita.

Investoinnit kalustoon, työntekijöiden/työvuorojenlisääminen ja urakoinnin osuuden lisääminenovat keinoja rehunkorjuun järjestämiseksi laajentuvillatiloilla. Kahden lypsyrobotin kokoluokassavoi jo harkita korjuustrategian muutoksia eikäpyrkiäkään tekemään kaikkea rehua samanlaisena.Lisäksi etälohkoilla harkittavaksi tulee rehujen varastointikorjuualueelle ja kuljetus/uudelleenvarastointikorjuukauden ulkopuolella tilakeskukseen.Myös kahden eri korjuuketjun rinnakkainen käyttövoi tulla harkittavaksi vaihtoehdoksi. Nurmikasvienlajikevalinnoilla ja lannoituksella voidaanporrastaa korjuuta tilan eri viljelysalueilla.

4/2014 (655)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200