Kuivikkeen käytön on todettu maitotiloilla olevan usein niukkaa. Syyksi tarjotaan milloin kuivikkeen puutetta tai kalleutta, lannanpoiston vaikeutumista tai yksinkertaisesti työmäärän kasvua parsimäärän kasvaessa. Kunnolliseen kuivittamiseen ei ole enää aikaa, kun se on uuden navetan yhteydessä ajateltu tehtävän käsipelillä niin kuin aina ennenkin. Kuivitus on kuitenkin mahdollista toteuttaa sujuvasti, kunhan se otetaan huomioon jo navetan suunnitteluvaiheessa.

TTS:ssa on menossa yhteistyössä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) ja Kuopion työterveyslaitoksen (TTL) kanssa MMM:n rahoittama tutkimushanke, jonka tavoitteena on parantaa kuivittamiskäytäntöjen nykytilaa. Yhteistyötahona toimii myös ProAgria Keskusten liitto, jonka kautta saatiin yhteystiedot sähköpostikyselyä varten.Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa menetelmistä, joilla kuivitus voidaan toteuttaa isoissakin karjoissa sujuvasti.

8/2013 (650)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200