Valtaosassa maamme lypsykarjapihatoista lehmien makuuparret kolataan ja kuivitetaan edelleen käsityönä. Nämä puhtaanapitotyöt koetaan yhdeksi kuormittavimmista töistä ja niissä myös yleisesti koetaan olevan parantamistarvetta. Asemassa lypsäminen on kuitenkin työllistävin ja kuormittavin päivittäinen karjanhoitotyö. Se on puhtaanapitotöiden lailla fyysisesti pääosin melko kevyttä, mutta samalla yksipuolisesti kuormittavaa toistotyötä, johon lypsyn automatisointi tuo suurta helpotusta. Karjanhoitajien työterveyden edistämiseksi on tärkeää, että ainakin uudet ja peruskorjattavat pihatot lypsyjärjestelmästä riippumatta suunnitellaan siten, että makuuparsien puhdistus ja kuivitus on mahdollista tehdä konevoimin. Lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota eläinten ryhmittelyyn ja eläinliikenteen sujuvuuteen kaikissa pihatoissa sekä lypsyn työrutiineihin erityisesti asemalypsyssä.

2/2014(653)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200