Maatalouden tuotantoprosesseissa koneiden ja
laitteiden häiriöt lisäävät yrittäjän työaikaa, aineellisia
materiaalivahinkoja ja arvon alentumista
sekä korjauskuluja. Lisäksi häiriöiden aiheuttamat
seisokit voivat aiheuttaa suuriakin laadullisia ja
määrällisiä tappioita tuotannolle. Maatalousyrittäjille
aiheutuu kone- ja laitehäiriöistä ajoittain
myös työturvallisuusriskejä. Kaiken kaikkiaan
häiriöt voivat johtaa yrittäjien ja muiden tilalla
työskentelevien sekä mahdollisesti myös tuotantoeläinten
hyvinvoinnin merkittävään vähenemiseen
sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä.
Häiriöiden aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi
tai vähentämiseksi maatalousyrittäjien on syytä
kartoittaa yleisimpiä häiriöiden aiheuttajia ja tunnistaa
erilaisia häiriötekijöitä ja tapahtumaketjuja
häiriöiden syntymisten taustalta. Työturvallisuuden
kannalta on myös tärkeä löytää oikeat ja turvalliset
keinot häiriöiden hallittuun purkamiseen.
Ennakoivalla huollolla voidaan sanoa olevan eniten
vaikutusta häiriöiden määrään ja sitä kautta niiden
aiheuttamien haittojen ennaltaehkäisyyn.

1/2014 (652)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200