Tuotantoaan laajentavissa tai jo ennestään suurikokoisissa
maatalousyrityksissä palkkatyövoiman
käyttö on yksi keskeisistä keinoista, joka auttaa
maatalousyrittäjää tai yrittäjäperhettä selviytymään
päivittäisistä ja kausittaisista töistä ja siten
osaltaan varmistamaan jaksamisen ja hyvinvoinnin.
Lisäksi yhä useammassa tuotantoaan laajentavassa
maatalousyrityksessä koetaan tarvetta ja
harkitaan parhaillaan työntekijän palkkaamista.
Jotta työvoiman palkkaamisesta saadaan paras
mahdollinen hyöty pitkällä aikavälillä, työntekijä
kannattaa opastaa työhönsä systemaattisesti ja
huolella.
Työntekijän työnopastus, joka on osa perehdyttämistä,
on työnantajan lakisääteinen velvollisuus.
Sen avulla helpotetaan uuden työntekijän sopeutumista
työpaikkaan ja luodaan edellytykset
turvalliseen ja tuloksekkaaseen työskentelyyn.
Työnopastuksesta hyötyvät siis sekä työntekijät
että työnantaja. Työnopastus on hyvä suunnitella
ja resursoida jo hyvissä ajoin ennen työntekijän
palkkaamista, ettei se jää työntekijän tilalle saapuessa
muiden kiireiden jalkoihin.

9/2013 (651)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200