Lisääntyneen työmäärän hallinta ja organisointi ovat nousseet yhdeksi keskeisimmistä kysymyksistä laajentavilla lypsykarjatiloilla. Tilan oman työvoiman Lisääntyneen työmäärän hallinta ja organisointi ovat nousseet yhdeksi keskeisimmistä kysymyksistä laajentavilla lypsykarjatiloilla. Tilan oman työvoiman työmäärää pystytään vähentämään muun muassa tuotantoa koneellistamalla ja automatisoimalla sekä ulkoistamalla töitä ja palkkaamalla työvoimaa. Tarvittavan työvoiman määrä ja riittävyys on varmistettava jo laajennuksen suunnitteluvaiheessa, jotta viljelijän jaksaminen ei vaarannu ja tuotanto pystytään pitämään koko ajan tehokkaana ja laadukkaana. Jos noin 70 lehmän lypsyasematilojen yrittäjät haluavat pitää kiinni kohtuullisesta vuosityömäärästä, tilalle tarvitaan viljelijäperheen kahden hengen työpanoksen lisäksi yhden palkatun työntekijän työmäärää vastaava työpanos, ellei peltotöitä ulkoisteta reilusti. Vastaavan kokoisilla robottilypsytiloilla pärjätään kahden hengen työpanoksella. Tätä suuremmilla tiloilla työvoiman tarve kasvaa.

7/2013 (649)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200