Maa- ja metsätaloustyöt sekä yksityistalous- ja hoivatyöt jakaantuvat maamme maatalousyrityksissä epätasaisesti – sukupuolittuneesti – miesten ja naisten kesken. Miesten ja naisten suhteelliset työpanokset ovat suunnilleen samansuuruiset karjanhoitotöissä, mutta miehet tekevät selvästi suuremman osuuden muista tuotantotöistä ja naiset puolestaan yksityistalous- ja hoivatöistä.
Myös monialaisen yritystoiminnan työt on jaettu sukupuolittuneesti. Koneurakointi on yleisin monialaisuuden muoto, ja miehet tekevät siitä suhteellisesti suurimman osan. Naisten suhteellinen työpanos kasvaa muissa monialaisissa töissä kuten maatilamatkailussa.
Urakoitsijoita tai palkkatyövoimaa käytetään noin puolella sekä perustuotantoa harjoittavista että monialaisista maatalousyrityksistä. Vaikka ulkopuolisen työvoiman suhteellinen työpanos on keskimäärin pieni yrittäjäperheen jäsenten työpanokseen verrattuna, se voi olla huomattava yksittäisissä maatalousyrityksissä ja töissä.

6/2013 (648)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200