Lypsäjään kohdistuva fyysinen kuormitus riippuu asemalypsyssä sekä lypsyaseman ja lypsimen että lypsäjän ominaisuuksista, mutta myös tavasta käyttää lypsyn työvälineitä ja tehdä työtä. Niinpä kuormitukseen voidaan vaikuttaa mitoittamalla ja säätämällä lypsyaseman työpiste oikein, käyttämällä kevytlypsintä tai lypsimen kannatinta ja omaksumalla oikeaoppinen lypsyrutiini. Usein samanlaisena toistuvana suhteellisen pitkäkestoisena työnä vasen- ja oikeakätisen työskentelytekniikan avulla kuormitukseen voidaan lisäksi tuoda vaihtelua, joka tasaa kuormitusta ja voi jopa keventää sitä.

10/2009 (619)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200