Ruokintateknologiaa hankitaan karjatiloille helpottamaan ja keventämään rehunjakoa. Koneellinen rehunjako muun muassa mahdollistaa useampia rehunjakoja. Esimerkiksi väkirehun jakaminen useammin ja pieninä erinä edistää nautakarjan mahojen terveyttä. Koneellisella jaolla voidaan myös tarkentaa rehun käyttöä.
Pitkälle automatisoiduissa järjestelmissä ihmisen tehtäväksi jää optimaalisissa tilanteissa rehuvarastojen täyttäminen koneellisesti, järjestelmän ohjelmointi ja toiminnan tarkkailu. Aina koneet ja laitteet eivät kuitenkaan toimi niille suunnitellulla tavalla. Navetan ruokintateknologian ja -automaation lisääntyessä myös mahdollisuudet vika- ja häiriötilanteisiin kasvavat. Vaativa navettaympäristö aiheuttaa suuret haasteet laitteiden kestävyydelle ja toiminnalle. Lisäksi laitteiden selvät käyttövirheet tulkitaan usein vioiksi tai puutteiksi itse laitteissa. Häiriöistä seuranneet ongelmat voivat johtaa ruokintalaitteista saatavan hyödyn merkittävään alenemiseen, taloudellisiin tappioihin ja hyvinvoinnin vähenemiseen tai aiheuttaa suorastaan turvallisuusriskejä.

5/2013 (647)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200