Oikea hinnoittelu on edellytys kannattavalle urakointitoiminnalle. Kustannuslaskenta on hinnoittelun pohja. Urakointimäärä ja koneiden käyttöaste viime kädessä ratkaisevat, millä hinnalla urakointia pystyy tarjoamaan, sillä useimmiten pääomakulut muodostavat suuren osan kustannuksista. Myös markkinoiden kysyntä ja tarjonta on huomioitava hinnoittelussa. Hinnan tulee olla kilpailukykyinen, mutta hinta ei ole ainoa kilpailutekijä markkinoilla.
Tässä tiedotteessa julkaistavat keskimääräiset urakointihinnat eivät ole suositushintoja, vaan toteutuneiden hintojen tilastointia. Taksoissa on paljon vaihtelua. Tilastoidut hinnat eivät välttämättä ole asiakkaalta laskutettuja kokonaishintoja. Yksikköhinnan lisäksi urakoitsija voi laskuttaa erikseen työmaalle siirtymisestä, kuljetusmatkoista tai odotusajalta.

3/2013 (645)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200