Hyvä maitohygienia on perusta turvalliselle elintarvikkeelle. Hyvälaatuisen elintarvikkeen tuottaminen edellyttää järjestelmällisyyttä, mutta ei välttämättä lisää kokonaistyömäärää. Usein on kyse vain työmenetelmistä ja töiden organisoinnista.
Eläinten ja eläintilan peruspuhtaus on ensimmäinen osa tilan hygieniatyössä, lypsyn tekniset ratkaisut ja lypsyrutiinit ovat tärkeä kohta sekä viimeisenä lenkkinä navetan sisällä maidon säilytys ja maitohuonetyöskentely, jolla pidetään yllä saavutettu hyvä maidon laatu. Puhtauden ja hyvän hygienian ylläpitäminen on toteuduttava jokaisessa osassa ja sen tulee olla osa normaalia arkirutiinia.
Tilan maitohygienia, työn määrä, tuotannon johtaminen, tuotot ja kustannukset nivoutuvat toisiinsa. Maidon hygieeninen laatu varmistaa tuotteen kilpailukykyä ja laatua elintarvikeketjussa. Hygieenisesti huonolaatuiset erät aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia myös maidonjalostuksessa. Onnistuminen maitohygienian ylläpitämisessä parantaa maitotilan kannattavuutta, pienentää kustannuksia ja vähentää työstressiä.

2/2013 (644)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200