Emolehmien hoitotyö on koneellistunut ja tehostunut parin viime vuosikymmenen aikana kuten muukin maataloustyö. Emokarjojen koko on kasvanut ja emoille rakennetut uudet pihatot ovat vanhoja rakennuksia helppohoitoisempia. On monia tapoja hoitaa työt emolehmätilalla. Tilan lähtökohdat ovat ratkaisevia menetelmien valinnassa.
Tehokas työnkäyttö ei välttämättä aina edellytä erikoiskoneita. Esimerkiksi ruokinnan voi toteuttaa haluttaessa varsin yksinkertaisesti. Jos tilalla on emojen lisäksi loppukasvatusta tai osa emoista syyspoikivia, saattaa olla järkevää hankkia enemmän tekniikkaa. Hoitotöiden toteuttamistapoja kannattaa miettiä kunnolla tuotantorakentamisen yhteydessä, sillä rakenteelliset ratkaisut voivat joskus vaikuttaa oleellisesti työnkäyttöön.

Tässä tiedotteessa on tuloksia InnoNauta-Kehityshankkeen tutkimustiloilla tehdyistä työaikatutkimuksista. Tutkimuksissa keskityttiin emojen hoitotyöhön tilojen uusissa tuotantorakennuksissa, joissa työnkäyttö oli varsin tehokasta.

1/2013 (643)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200